Sau hơn 1 năm có mặt tại thị trường Ấn Độ, thương hiệu điện thoại Việt Nam Mobiistar đang gặp vấn đề...