Hàng ngàn héc ta mía trong vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê (Gia Lai) ngã đổ do hao cơn bão số 9, số 12 gây...