rừng nguyên sinh

Vỡ mộng giao rừng cho doanh nghiệp

Vỡ mộng giao rừng cho doanh nghiệp

Từng kỳ vọng tạo cú hích phát triển kinh tế, nhiều tỉnh ở Tây Nguyên ồ ạt chuyển đổi hàng trăm nghìn ha rừng...