Sau giờ học, nhóm học sinh THCS rủ nhau ra khu vực hồ thuỷ điện để tắm, hai em bị trượt chân rồi rơi vào vũng...