Ông Dominic Raab nói rằng, Trung Quốc không thể trở lại 'hoạt động kinh doanh bình thường' với Anh sau khủng hoảng...