ra tòa

Khi vợ Đường ‘nhuệ’ ra oai

Khi vợ Đường ‘nhuệ’ ra oai

Sau khi lãnh bản án 30 tháng tù do đánh người tại trụ sở công an, Đường 'nhuệ' cùng vợ và 4 đàn em lại tiếp tục...