Quỳnh Lưu.

Cổng làng gần 3 tỷ đồng

Cổng làng gần 3 tỷ đồng

Từ nguồn tiền công đức của những người con xa quê, xã Quỳnh Đôi (Nghệ An) xây dựng cổng làng cao 14 m, rộng 22 m,...