Sau 2 lần tuyên án sơ thẩm, vụ kiện đòi nợ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng trở lại vạch xuất phát.