Nhiều năm qua, người dân trên địa bàn huyện M'Đrắk liên tục thông tin, phản ánh về sự xuống cấp của Quốc lộ 19C...