Nhiều ý kiến tranh cãi về việc người quay clip không can thiệp, hay có hành động gì để giải vây cho cô gái bị...