Quặng vàng lớn nhất từng được khai quật ở Anh trong 500 năm nay đã được mò lên tại một con sông của Scotland.