Quảng Trị

Chớ bỡn cợt với mạng người

Chớ bỡn cợt với mạng người

Việc chủ tịch HĐQT một công ty ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đánh tráo người khác đi cách ly thay mình đang...