Quân khu 4

Cảnh tan hoang ở trạm kiểm lâm 67

Cảnh tan hoang ở trạm kiểm lâm 67

Lũ ống vùi lấp trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 gần thủy điện Rào Trăng 3 khiến Phó tư lệnh Quân khu 4 và 12...