Từ việc tranh chấp hợp đồng cho thuê quán, nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng, Cơ quan Cảnh...