quận Bình Thạnh

Đủ kiểu ‘khủng bố’ con nợ

Đủ kiểu ‘khủng bố’ con nợ

Do nợ tiền một số ngân hàng mà không có khả năng chi trả, người vay ở quận Bình Thạnh, TP HCM nhận nhiều cuộc...