Hàng quán ăn uống tại TP.Đà Nẵng hoạt động bình thường trở lại khiến cuộc sống ở Đà Nẵng như được...