Nuốt cá sống, làm sạch vết thương bằng giòi, liệu pháp cái chết tái sinh... là những phương pháp chữa bệnh quái...