MC chương trình Ca sĩ bí ẩn bồi hồi kể lại quá khứ nghèo khó, phải làm giữ xe ở nhà hát Hòa Bình.