Hóa ra cảnh Thư định bế con theo người yêu cũ chỉ là trong tưởng tượng của Vũ. Chuyện cô qua đêm với Quân cũng...