Pleiku

Chuyện với cà phê

Chuyện với cà phê

Mỗi ngày, tôi chọn cà phê như một thói quen. Giá đừng là thói quen thì khi thiếu đi caffeine, ta hẳn đã không có cảm...