Toàn bộ một phần của cây cầu đường bộ sập xuống một con sông lớn ở miền nam Trung Quốc khiến 2...