Nhằm đảm bảo việc cấp CCCD đúng lộ trình Bộ Công an đề ra, công an tại nhiều nơi tại TP.HCM dồn lực làm qua đêm....