Tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều tín hiệu tốt phục hồi các đường bay đi và đến tại sân bay Pleiku vì sắp đến...