Hàng loạt phụ nữ ngực trần tuần hành khắp thế giới hôm 26-8 để đòi quyền được khỏa thân 'toàn tập'...