phòng trọ

Phòng trọ ‘quan tài’

Phòng trọ ‘quan tài’

Không chỉ ở Nhật, Hồng Kông, những 'phòng trọ quan tài'(*) kích thước xấp xỉ 2x1x1 m dành cho người thu nhập thấp...