phòng khám tư

Cẩn trọng khi đi truyền dịch

Cẩn trọng khi đi truyền dịch

Liên tiếp hai trẻ tử vong sau khi truyền dịch tại Hà Nội và Hải Phòng khiến người dân không khỏi lo lắng....