Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục được cập nhật thông tin và dữ liệu về các kết quả bầu cử suốt ngày 3.11...