phố núi

Mưa Phố núi

Mưa Phố núi

Pleiku đang bước vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa như con gái mới lớn, đỏng đảnh, điệu đà, dỗi hờn, chợt...