phiếu bầu

Giá vàng đang tăng mạnh

Giá vàng đang tăng mạnh

Khi nước Mỹ bắt đầu bước vào quá trình kiểm đếm phiếu bầu tổng thống, giá vàng khởi động chu kỳ tăng giá.