Nhiều ngày qua, mạng xã hội facebook lan truyền thông tin và những hình ảnh hàng trăm tượng lính được cho rằng giống...