phí rút tiền ATM

Khách hàng đang bị ăn gian?

Khách hàng đang bị ăn gian?

Thiết kế máy ATM có thể nhả khoảng 30-35 tờ tiền/lần. Nếu, nếu mệnh giá 500 ngàn, mỗi lần có thể rút...