phê chuẩn

Phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối...