Qua 3 lần phẫu thuật sau một tai nạn lao động, người phụ nữ ấy đang trong tình trạng cần phải phẫu thật sớm....