Giới chức Bắc Kinh triển khai hàng loạt biện pháp để khuyến khích người dân đi tiêm chủng như tặng trứng, phát...