Các nhà khoa học đã tìm thấy một kho kim cương 'siêu sâu' từ hàng trăm dặm bên dưới bề mặt trái đất tại Brazil.