phát hiên 39 thi thể

Vượt biên sang Anh: Khốc liệt!

Vượt biên sang Anh: Khốc liệt!

Các nạn nhân bị lừa phỉnh để lên những chiếc xe mà họ có thể mất mạng bất kỳ lúc nào trước khi đặt chân...