Khi công an cùng người dân vớt thi thể nam giới ở dưới sông Sài Gòn lên bờ thì phát hiện thêm 1 thi thể nam...