Pháp lệnh dân số

Dân số đạt 104 triệu vào năm 2030

Dân số đạt 104 triệu vào năm 2030

Đến năm 2030, Việt Nam duy trì vững chắc mức sinh thay thế, quy mô dân số 104 triệu người. Tuổi thọ bình quân đạt 75...