Trước những lời chỉ trích của cư dân mạng, vợ NS Thương Tín đã lên tiếng phân giải.