Nhiều người tin tưởng Long có thể mua giúp chung cư với "giá nội bộ" trị giá 550 triệu đồng nên đưa cho hắn trước...