Hàng ngàn đàn ong ngoại lai đang được nuôi ở xã Minh Hòa, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, Phú Thọ bị nghi hút nhựa...