Ô nhiễm tiếng ồn

Phát ốm vì karaoke ngày Tết

Phát ốm vì karaoke ngày Tết

Ô nhiễm tiếng ồn là căn bệnh trầm kha tại nhiều khu dân cư; đặc biệt, từ khi các thiết bị điện tử như loa công...