Công ty TNHH quản lý đầu tư VN BOVIET (TP.Đà Nẵng) không có trụ sở, không hoạt động theo ngành nghề đăng ký mà Kim Anh...