Nuôi trăn làm thú cưng thực sự là một sở thích dũng cảm.