Nếu bạn muốn có một chai giấm ăn với thành phần tự nhiên, không pha các chất phụ gia công nghiệp thì hãy...