Với mô hình nuôi đà điểu, anh Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989, thôn Giang Bình, xã Tam Giang, huyện Krông Năng) quyết tâm làm...