núi cấm

Hoa Đà Lạt trên… núi Cấm

Hoa Đà Lạt trên… núi Cấm

Từ ba mùa tết nay, người dân vùng Bảy Núi đã mua được những nhành hoa ly, đồng tiền, cúc vàng... của Đà Lạt tươi...