Trong lúc massage kích dục cho khách, nữ nhiên viên của quán cà phê đã lấy trộm 38 triệu đồng.