Theo chồng nữ giáo viên nghi bị cướp dẫn đến tử vong cho biết, hai vợ chồng đang dự tính có con thì vợ lại xảy ra...