Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Hưng Đạo, có thể ông Châu hành xử trong lúc nóng giận nhưng điều đó là không thể...